Kvaliteta

Naše stručne službe konstantno obilaze i vrše kontrolu proizvodnih površina kako naših tako i naših kooperanata, te daju prijedloge i sugestije koje radnje i agrotehničke mjere bi trebalo provesti kako bi proizvod bio što kvalitetniji, te možemo sa ponosom reći da smo uspjeli spojit teoriju i praksu u svrhu što boljeg proizvoda.

Pored naših službi kontrolu i kvalitet naših proizvoda prati i zavod za javno zdravstvo iz Koprivnice i ta suradnja je urodila time da naša kamilica nije tretirana nikakovim pesticidima i nedopuštenim sredstvima, na radost i zadovoljstvo kako nas tako i naših kupaca koji takovu poslovnu politiku znaju prepoznat i nagraditi nas sljedećim narudžbama.